Colegiul Pedagogic - oportunitati de formare

forumadmin
Site Admin
Mesaje:52
Membru din:Lun Apr 16, 2018 10:19 am
Colegiul Pedagogic - oportunitati de formare

Mesaj de forumadmin » Vin Dec 07, 2018 10:25 am

COLEGIUL PEDAGOGIC. OPORTUNITĂŢI DE FORMARE

PROFILUL: PEDAGOGIC
Specializarea/calificarea profesională: Învăţător –educatoare

Învăţătorul/ educatoarea desfăşoară o activitate profesională şi socială complexă şi importantă de educare a copiilor. Învăţătorul/ educatoarea asigură desfăşurarea programelor de instruire pentrupreşcolari/ şcolari, evaluează progresele realizate de copii/ elevi; organizează activităţi extraşcolare pentru recreerea elevilor, supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta şcolii.
Între atribuţiile şi responsabilităţile învăţătorului/ educatoarei se numără: identificarea nevoilor individuale de învăţare ale fiecărui copil, planificarea programelor de instruire bazate pe aceste nevoi, oferirea unui mediu stimulator pentru învăţare, în care fiecare copil să-şi dezvolte potenţialul său maxim, formarea la copii a abilităţilor de bază (scris, citit, socotit, comunicare), prin intermediul programei şcolare, evaluarea progreselor elevilor, pregătirea programelor de recuperare pentru elevii care au nevoie de ajutor suplimentar.
Învăţătorul/ educatoarea se întâlneşte şi discută cu părinţii elevilor, cu alte cadre didactice şi alţi specialişti pentru a evalua nrvoile şi progresele lor, desfăşoară sau supraveghează activităţi în afara clasei, participă la întâlniri, seminarii, cursuri.
Pe parcursul anilor de studiu elevii de la profilul pedagogic îşi formează competenţe de: comunicare interpersonală, planificare a activităţilor instructiv- educative, elaborarea şi confecţionarea materialelor didactice, organizarea şi coordonarea activităţilor didactice şi a altor situaţii de învăţare în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare.

PROBE DE ADMITERE
1. Proba de aptitudini muzicale
Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învăţate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
Aptitudini investigate:
- auzul muzical
- simţul ritmic
- memoria muzicală
- calităţile vocale.
2. Proba de aptitudini fizice
Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea după model a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
- memorie motrică si coordonare;
- starea funcţională a coloanei vertebrale;
- funcţie normală a sistemului cardio-respirator.
3. Proba de aptitudini artistice
Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
- receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
- încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.
4. Interviu
Va consta în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectură la prima vedere;
c) participare la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).
Aptitudini investigate:
- +capacitatea de a comunica;
- dicţia.

NOTĂ:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
2. Respingerea la o probă, atrage după sine obţinerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini.
4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
5. Preşedintele comisiei este directorul unităţii şcolare.